โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

          องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยองค์การฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลัก และผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ” พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาพิเศษ ลด 25% นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลักและผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์”  โดยภายในบูธเน้นการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์กับบทบาทหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีการนำเสนอการปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GAP  สายพันธุ์กัญชาต่างๆ ทั้งสายพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์กัญชาไทย เป็นต้น