โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

หน้าแรก

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

 

แจกของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

<<คลิกลิ้งค์>>

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา 
          โดยองค์การเภสัชกรรมได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ ขมิ้นชัน พรหมมิ และเถาวัลย์เปรียง เป็นต้น นอกจากนี้มีการนำต้นสมุนไพรมาโชว์เพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และมีกิจกรรมเล่นเกม ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย 

 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกขมิ้นชัน จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย เภสัชกรพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปลูกขมิ้นชันของชาวบ้านในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขมิ้นชันคุณภาพให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

          องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยองค์การฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลัก และผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ” พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาพิเศษ ลด 25% นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลักและผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์”  โดยภายในบูธเน้นการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์กับบทบาทหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีการนำเสนอการปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GAP  สายพันธุ์กัญชาต่างๆ ทั้งสายพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์กัญชาไทย เป็นต้น