โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

กิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร…

.

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร บรรจุน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม

บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร บรรจุน้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม เป็นรายการยาจากสมุนไพร เพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้าย เข้าถึงยาได้มากขึ้น น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเพิ่มเติมเป็นรายการที่ 4 จากจำนวนรายการยาจากสมุนไพร 10 ตำรับ ช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้าย สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐได้มากขึ้น ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ได้บรรจุรายการยาจากกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมเพิ่มเติม เป็นตำรับที่ 4 ซึ่งได้แก่ ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 3 mg/drop (81...

Read more

มอบรางวัลกิจกรรมประกวดเรียงควา…

.

มอบรางวัลกิจกรรมประกวดเรียงความ "ต้นไม้ต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

          กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “ต้นไม้ต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยให้นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา รร.อนุบาลหนองใหญ่ และ รร.บ้านหนองผักหนาม ที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเรียงความเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ซึ่งมีนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวดจำนวน 56 ราย            ในวันที่ 26...

Read more

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศก…

.

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดหลัก “อนุรักษ์ วิจัย พัฒนา ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่องค์การฯ ดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

Read more

ติดตามครั้งที่ 3 ในจัดโครงการอ…

.

ติดตามครั้งที่ 3 ในจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมิ่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามการปลูกต้นพญายอของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ซึ่งในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 นักเรียนได้ปักชำกิ่งพญายอใหม่ เพื่อนำไปของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

Read more

ติดตามครั้งที่ 2 ในจัดโครงการอ…

.

ติดตามครั้งที่ 2 ในจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมิ่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามการปลูกต้นพญายอของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้นำกิ่งพญายอที่ปักชำไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไปปลูกลงในแปลงปลูก

Read more

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO…

.

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนมนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม  ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี  ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม GPO สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีการพบปะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างและนำคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การฯ พร้อมนำเสนอโครงการ"GPO Phytotech Valley" พัฒนาพื้นที่โดยรอบตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีให้เป็นเมืองสมุนไพร "GPO...

Read more

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรม…

.

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การภัชกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมนำนักเรียนในพื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอ บนพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยต้นพญายอเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล   (GPO Phytoplex Capsules) สำหรับสมุนไพรตำรับนี้มีส่วนผสมของสมุนไพร...

Read more

บทสัมภาษณ์ "THE GREEN HOP…

.

บทสัมภาษณ์ "THE GREEN HOPE" ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  <<อ่านเอกสารเพิ่มเติม>>

Read more

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศ…

.

องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา            โดยองค์การเภสัชกรรมได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ เรื่อง...

Read more

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกขมิ้นชัน …

.

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกขมิ้นชัน จังหวัดลพบุรี

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย เภสัชกรพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปลูกขมิ้นชันของชาวบ้านในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขมิ้นชันคุณภาพให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

Read more

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกร…

.

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

          องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ในวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยองค์การฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลัก และผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ” พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาพิเศษ ลด 25%...

Read more

เปิด "โครงการผลิตสารสกัดต…

.

เปิด &quot;โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1&quot;

          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1" โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมในพิธีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

Read more

องค์การเภสัชกรรมมอบเหง้าพันธุ์…

.

องค์การเภสัชกรรมมอบเหง้าพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพแก่เกษตรกร เพื่อขยายแหล่งเพาะปลูก ในการผลิตสารสกัดขมิ้นชัน เตรียมขยายตลาดต่างประเทศ

                                องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบเหง้าพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปลูกตามมาตรฐาน Organic farming หรือ GAP (Good Agricultural Practice) 5 กลุ่ม หวังอีก 9 เดือน  ได้วัตถุดิบขมิ้นชันที่มีปริมาณสารสำคัญเคอร์คูมินอยด์...

Read more

โครงการส่งเสริมการปลูกและการจั…

.

โครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายกับเกษตรกรแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ณ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการปลูกและแปรรูปวัตถุดิบขมิ้นชันที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการเฝ้าติดตามพื้นที่การปลูกและให้ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรตลอดระยะเวลาของสัญญา

Read more