โครงการ GPO ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมงาน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อสู้องค์กรคุณธรรม"

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหาร และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกัน kick off โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ เพื่อร่วมกันปฏิญาณทำความดีเพื่อพ่อ และร่วมเขียนความดีที่อยากทำเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมไว้ที่ต้นไม้ของพ่อภายในงาน

 

  

  

หน้า 6 จาก 6

FacebookTwitter
Follow @twitterapi