บรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดการบรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi