กิจกรรม One Year Ago #62

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม One Year Ago #62 ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ แคมเปญ "สั่นกระดิ่ง" เพื่อจีพีโอ การประกาศจริยธรรมการขายยา การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การออกร้านจำหน่ายสิ่งของ เป็นต้น กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม

  

     

FacebookTwitter
Follow @twitterapi