Up

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม CSR ปี 2554 (ข้อมูลโดย กองประชาสัมพันธ์)
กิจกรรม CSR ปี 2555 (ข้อมูลโดย กองประชาสัมพันธ์)
หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาโครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม 2557
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม 2557 สำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุตรผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี "โครงการสานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม" ปีการศึกษา 2557
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การเภสัชกรรม
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การเภสัชกรรม
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น
 
 
Powered by Phoca Download
FacebookTwitter
Follow @twitterapi