จับรางวัลในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี

องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในโครงการ GPO Kids ประจำปี 2566 ขึ้น โดยจับฉลากของขวัญ ให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 กล่าวว่า ในปีนี้องค์การเภสัชกรรม (ถ.พระราม 6) ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารอำนวยการ รวมถึงสถานการณ์โควิดยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมงาน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม เป็นการจับฉลาก/จับรางวัล ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานขององค์การฯ และมอบของขวัญให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ (ถ.พระราม 6) แทน

โดยองค์การฯได้มอบของขวัญ/ของรางวัล ให้กับโรงเรียนที่องค์การฯให้การสนับสนุน เรียบร้อยแล้ว ในส่วนขององค์การฯ กำหนดจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับของขวัญ/ของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย จักรยาน 20 นิ้ว 10 รางวัล, สระน้ำเป่าลม 2 รางวัล, ชุดเครื่องนอน 6 ฟุต 2 รางวัล, กระเป๋าเดินทางล้อลาก 20 นิ้ว 2 รางวัล, ที่นอนปิคนิค 6 ฟุต 3 รางวัล, กระเป๋าล้อลาก 8 รางวัล, ตุ๊กตา 32 นิ้ว 5 รางวัล, กระติกน้ำ 2 รางวัล,ไม้แบดมินตันคู่ 10 รางวัล, โคมไฟ 8 รางวัล, ชุดของเล่น 6 รางวัล, รถบังคับวิทยุ 3 รางวัล, หมอนผ้าห่ม 8 รางวัล, สีไม้ 36 สี 13 รางวัล, ชุดจานชามปิคนิค 7 รางวัล, ถังขยะ (ลายการ์ตูน) 9 รางวัล, โต๊ะญี่ปุ่น 7 รางวัล, ชุดสีโปสเตอร์ 13 รางวัล, ตุ๊กตา 10 นิ้ว 20 รางวัล, ตุ๊กตาบาบี้ 3 รางวัล, กล่องอเนกประสงค์ 10 รางวัล, ปิ่นโต 15 รางวัล, หมอนอิง 10 รางวัล, แก้วเก็บความเย็น 10 รางวัล และกล่องใส่อาหาร 4 รางวัล รวมทั้งหมด 190 รางวัล

  

  

องค์การเภสัชกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนรอบพื้นที่

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO Kids ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม อีกทั้งองค์การเภสัชกรรมมีแผนการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี   สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร องค์การเภสัชกรรมได้งดงานวันเด็กแห่งชาติแบบ onsite และเปลี่ยนเป็นมอบของขวัญให้นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ดังนี้

          1. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

                   - โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

                   - โรงเรียนสวนมิสกวัน

  

2. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                   - โรงเรียนวัดสระบัว

                   - โรงเรียนวัดโปรยฝน

                   - โรงเรียนวัดแสงมณี

                   - โรงเรียนวัดขุมแก้ว

                   - โรงเรียนวัดอัยยิการาม

                   - โรงเรียนชุมชนวัดอดิศร

                   - โรงเรียนวัดโสภณาราม

  

  

          3. พื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

                   - เทศบาลเมืองทับกวาง

                   - โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

                   - โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

                   - โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

  

  

          4. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

                   - โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

                   - โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

                   - โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi