องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม โครงการ GPO Fight Flu 2022

          ในวันที่ 2 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ GPO FIGHT FLU 2022 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวนกว่า 2,000 โดสให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างเกราะป้องกันด้านสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม

บริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่มูลนิธิเส้นด้าย

องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด ให้แก่มูลนิธิเส้นด้าย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กิจกรรม CG&CSR DAY ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565

องค์การเภสัชกรรมโดยแผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม CG&CSR DAY ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย ตลาดนัดของมือ 2 การประกวดชุดรักษ์โลก เป็นต้น

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดหลัก “อนุรักษ์ วิจัย พัฒนา ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่องค์การฯ ดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดงานฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2565

องค์การฯ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่ม G4 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-องค์การฯ และคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-องค์การฯ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) โดยองค์การฯ ได้จัดสรรพื้นที่ขององค์การฯที่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 15 ไร่ จัดทำโครงการปลูกและดูแลเถาวัลย์เปรียง จำนวน 3,000 ต้น และอีก 84 ไร่ จัดทำโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสร ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ จำนวน 8,400 ต้น

 

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีการนำเสนอเนื้อหา เรื่อง การอนุรักษ์พัฒนาพืชสมุนไพร สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จีพีโอไฟโทรเพล็กซ์แคปซูล , สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (CURCUMINOIDS CAPSULE) พืชสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง และการอนุรักษ์ต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ และมีการแจกต้นพญายอ จำนวน 100 ต้นโดยต้นพญายอเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล (GPO PHYTOPLEX CAPSULES) สำหรับสมุนไพรตำรับนี้มีส่วนผสมของสมุนไพร 8 ชนิด ประกอบด้วย พุทธรักษาดอกแดง มะไฟเดือนห้า ปีกไก่ดำ เหงือกปลาหมอ แทงทวย ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ และพญายอ ซึ่งเป็นสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ และยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งฤทธิ์ทั้งสองดังกล่าวเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนายาต้านมะเร็งสมัยใหม่ โดยขณะนี้ยาดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 สรรพคุณ คือ การแก้น้ำเหลืองเสีย

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi