องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "วิชาการความรู้ ชีวิตธาลัสซีเมียกับโรคใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน ดูแลอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรง (ครบรอบ 20 ปี ชมรมธาลัสซีเมีย โรคพยาบาลจุฬาลงกรณ์)" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ อาคารภูมิสิริโซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยองค์การเภสัชกรรมได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเชิญเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi