องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาให้แก่เขตบางบอนและบางขุนเทียน รวมจำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ ให้แก่สำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จำนวน 1,000 ชุด และบริจาคยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางบอน รวมมูลกว่า 100,000 บาท

FacebookTwitter
Follow @twitterapi