บริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่มูลนิธิเส้นด้าย

องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 500 ชุด ให้แก่มูลนิธิเส้นด้าย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi