โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีความเสียสละทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม  จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เปิดรับสมัครงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลกเอกสาร

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi