องค์การเภสัชกรรม มอบยาตำราหลวงแก่สถานีตำรวจทางหลวง 2

          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาชุดตำราหลวง 7 รายการ จำนวน 200 ชุด ให้แก่สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ใช้บริการ โดยมี พันตำรวจโทปรัชญา กัมลาศพิทักษ์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้รับมอบ วันที่ 11 มีนาคม 2565

FacebookTwitter
Follow @twitterapi