จัดสรรของขวัญให้แก่นักเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

          องค์การเภสัชกรรมจัดสรรของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่

พื้นที่ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
          1. โรงเรียนสวนมิสกวัน
          2. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
พื้นที่คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
          1. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
          2. โรงเรียนวัดสระบัว
          3. โรงเรียนวัดโปรยฝน
          4. โรงเรียนวัดแสงมณี
พื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
          1. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
          2. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
          3. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
พื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
          1. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
          2. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
          3. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ศิริธรรม

รวมถึงจับฉลากมอบของขวัญให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม อายุไม่เกิน 15 ปี ด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi