สวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน || สร้างบารมี รับมงคลปีใหม่ กับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

เปิดลงทะเบียน สวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน || สร้างบารมี รับมงคลปีใหม่ กับคณะสงฆ์วัดไทยพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

 

คืนที่ 31 ธันวาคม 2565 เริ่มเวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) || เวลาไทย 22.30 น.

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82859580053

 

Meeting ID: 828 5958 0053

=====================

• ลิงก์ลงทะเบียน

https://forms.gle/aGpPQSNXNqDXNQZCA

 

• ลิงก์ดาวน์โหลดบทสวดมนต์

https://drive.google.com/file/d/1TaRoks-DZh_JhugW5k4lM3YfUEwj6Ij9/view?usp=share_link

 

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "วิชาการความรู้ ชีวิตธาลัสซีเมียกับโรคใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน ดูแลอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรง (ครบรอบ 20 ปี ชมรมธาลัสซีเมีย โรคพยาบาลจุฬาลงกรณ์)" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ อาคารภูมิสิริโซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยองค์การเภสัชกรรมได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเชิญเภสัชกรขององค์การเภสัชกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาให้แก่เขตบางบอนและบางขุนเทียน รวมจำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การเภสัชกรรมบริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ ให้แก่สำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จำนวน 1,000 ชุด และบริจาคยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตบางบอน รวมมูลกว่า 100,000 บาท

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย นางวีณา  เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข ให้ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย และไม่อดทนต่อการแสวงหาผลปรพโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi