สนับสนุนงบประมาณแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการดำเนินงาน "สนั่นรักษ์ Community Isoiation"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการดำเนินงาน "สนั่นรักษ์ Community Isoiation" เพื่อเป็นการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ดังกล่าว และเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

 

 

 

 

มอบยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และยาตำราหลวง จำนวน 950 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi