ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มิ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ให้การต้อนรับ
 
 

มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 มิ.ย. 64 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการกองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ตรวจคัดกรองก่อนการฉีดวัคซีน COVID-19  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน  โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

มอบชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19

          วันที่ 2 มิถุนายน องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Eqiupment : PPE) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย นพ.ชัยยศ  เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ พญ.ประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 

 

มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลและสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่กรมราชทัณฑ์

          วันที่ 1 มิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรม นำโดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 50 g จำนวน 4,000 หลอด แก่กรมราชทัณฑ์ โดย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดย นพ.ศิริชัย  ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้มอบสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 60,000 เม็ดแก่กรมราชทัณฑ์ด้วย

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi