มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดมะกอกและชุมชนซอยสวนเงิน

องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด

FacebookTwitter
Follow @twitterapi