มอบหน้ากากอนามัยแก่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง หรือ 250,000 ชิ้น ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi