มอบยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และยาตำราหลวง จำนวน 950 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi