ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มิ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 4,000 หลอด แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายบุญชัย ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ให้การต้อนรับ
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi