มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 มิ.ย. 64 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการกองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 18 เครื่อง มูลค่า 945,500 บาท แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ตรวจคัดกรองก่อนการฉีดวัคซีน COVID-19  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน  โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi