มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแก่ประชาชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด – 19

          องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi