องค์การเภสัชกรรมมอบเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสนามและชุมชนต่างๆ

          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ องค์การเภสัชกรรมในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามภารกิจ วิจัย พัฒนาผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขไทยในด้านต่างๆ และนอกเหนือจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว องค์การเภสัชกรรม มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “องค์การเภสัชกรรมสู้ภัยโควิด-19” นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 1 ล้านบาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี

         

         

 

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มอบชุด PPE มูลค่า 3 แสนบาท ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดสรรแก่โรงพยาบาลสนามในสังกัด กทม. เช่น โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามอื่นๆมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 แสนชิ้น (2,000 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 8,000 หลอดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 1,000 ขวด ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 250 mg จำนวน 500 กล่อง รวมมูลค่า 5 แสนบาทแก่ชุมชนคลองเตยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 74,000 ชิ้น (1,480 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 450 ขวด รวมมูลค่า 3 แสนบาท แก่ชุมชนเขตบางแค และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 74,000 ชิ้น (1,480 กล่อง) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จำนวน 5,000 หลอด แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 350 g จำนวน 450 ขวด รวมมูลค่า 3 แสนบาท มอบให้กับพื้นที่ชุมชนโดยรอบองค์การเภสัชกรรมพระรามที่ 6 รวมมูลค่าในการบริจาคครั้งนี้จำนวน 2,400,000 บาท

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi