จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

          องค์การเภสัชกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. องค์การเภสัชกรรม (สำนักงานใหญ่) ถนนพระรามที่6 กรุงเทพ
2. องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
3. เทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี 
4. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
       โดยภายในงานมีกิจกรรม เล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมทั้งรับอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  

 

หน้า 8 จาก 8

FacebookTwitter
Follow @twitterapi