องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย (เป็นเจ้าภาพ) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ การป้องกันตนเองจากเชื้อโรค การดูแลสุขภาพอนามัย โดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดเช็ดถูบริเวณที่มีผู้บุคคลสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แก่ผู้ประกอบการรถตู้ และผู้ใช้บริการ ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) วันที่ 4 มีนาคม 2563

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับ กรมอนามัย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1    (อู่บางเขน) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย บริษัทยูสตาร์ ประเทศไทย จำกัด และนายเกียรติศักดิ์ สุขศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คณะผู้บริหารของทั้ง 4 หน่วยงาน นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Week รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ การป้องกันตนเองจากเชื้อโรค การดูแลสุขภาพอนามัย โดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดเช็ดถูบริเวณที่มีผู้บุคคลสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง รวมถึงมาตราการของ ขสมก.ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคชนิดใส แก่พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเก็บเงิน และประชาชนที่มาใช้บริการด้วย
 
​          ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จะต้องดำเนินการตามแนวทางดังนี้
          1. ฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยการทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงและถี่ขึ้นมากในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารแออัด
          2. เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยง ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการเน้นความสะอาดตามพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับในรถ  ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ปุ่มกดกิ่ง ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
          3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้ทั่วถึง ได้แก่ เตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานทำงานในพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีอุปกรณ์ใช้งานร่วมกัน
          4.ใส่ใจตนเองรวมไปถึงผู้โดยสารขณะปฏิบัติงานผู้ขับขี่และพนักงานประจำยานพาหนะควรสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ไปบ่อยๆ นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงานหากพบว่ามีใครป่วยให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาและพบแพทย์ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนและทำให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากไข้หวัดและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
โดยขอย้ำว่า “การล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือ สบู่จะเป็นการป้องกันเชื้อได้ดีที่สุด ถ้าป่วยควรใส่หน้ากาก  ทำร่างกายให้แข็งแรง ก็จะป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้ ”
 
 
 
 

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ย้ำพฤติกรรมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ย้ำพฤติกรรมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

          นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ Taxi pool คลังสินค้า 2 แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในจุดที่เสี่ยงโรค และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แก่กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ใช้บริการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi