ส่งยาตำราหลวง จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          องค์การเภสัชกรรม ส่งยาตำราหลวง จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง แล้ว 
 
          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาตำราหลวง ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 10 เม็ด ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) 1 ซอง ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน 10 เม็ด ยาธาตุน้ำแดง 180 มล. 1 ขวด น้ำยาโพวิโดน – ไอโอดีน 15 มล. 1 ขวด พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น สำลี 5 กรัม 1 ห่อ จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด โดยมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุข ประกอบด้วย 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบยาตำราหลวง จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด 
- และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด  
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน  ทั้ง 6 จังหวัด
 
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้เร่งจัดส่งยาชุดผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโคนาโซล 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์ ซึ่งเป็นยาของกระทรวงสาธารณสุขที่องค์การฯได้บริหารจัดการและสำรองไว้ที่องค์การฯ โดยส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดทางภาคใต้ด้วย รวมถึงองค์การฯ ยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 
“การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าว
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi