จัดบรรยายพิเศษ “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

          ในวันนี้ 3 ธ.ค. 63 ณ อาคารอำนวยการองค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 6 องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดการบรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล
 
          ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามแนวทางขององค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 ระดับ A จากสำนักงาน ป.ป.ช และได้รับโล่เกียรติคุณจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi