องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และตรัง

          องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และตรัง 

 
          ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 รายการ ประกอบด้วย 
          - ยาไมโครนาโซน 5 กรัม 
          - ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม 
          - ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน 
          - ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 
          - ผงน้ำตาลเกลือแร่ 
          - แอลกอฮอล์เช็ดแผล 
          - สำสี 
          - พลาสเตอร์
ซึ่งได้จัดส่งไปจำนวน 6,300 ชุด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้จัดส่งไปยัง
          1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,000 ชุด 
          2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,800 ชุด 
          3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,500 ชุด 
          4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 1,000 ชุด 
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ
 
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ
 
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi