ส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

          วันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการส่งเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ยาชุดตำราหลวง จำนวน 2,000 ชุด และยารักษากลากเกลื้อน จำนวน 4,000 หลอด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi