จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

          องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง รวมทั้งได้มอบยา เวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ และเลี้ยงอาหารกลางวันอีกด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi