องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19

          องค์การเภสัชกรรม นำโดยนายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จ.สระบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองทับกวาง โดยนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน

รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่เทศบาลเมืองทับกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi