องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน

          องค์การเภสัชกรรม นำโดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน

รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi