องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ย้ำพฤติกรรมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับกรมอนามัย ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ย้ำพฤติกรรมกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

          นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ Taxi pool คลังสินค้า 2 แนะนำกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในจุดที่เสี่ยงโรค และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ แก่กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ใช้บริการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

FacebookTwitter
Follow @twitterapi