องค์การเภสัชกรรมมอบเงินช่วยเหลือและยาชุดตำราหลวงแก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ ในงาน"รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้"

 

            พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ ในงาน"รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้" ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบเงินบริจาคจำนวน 1,160,000 บาท

            ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมสมทบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด มอบให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ณ ห้องส่ง 5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

 

 

หน้า 7 จาก 7

FacebookTwitter
Follow @twitterapi