สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จำนวน 350 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน

          วันที่ 20-21 ธ.ค. 2562 กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษา รมช.สธ. ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนแนวทางการพัฒนายกระดับสุขศาลาพระราชทาน จ.น่าน ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด. 100 ปีฯ (บ้านสะไล) ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2. สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3. สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ในการนี้ องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จำนวน 350 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi