คณะผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

          คณะผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะทำงานจากบริษัท ปตท. จำกัด ให้การต้อนรับ

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi