ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 - 19 กันยายน 2562

          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์และของใช้ที่จำเป็น ประกอบด้วย

1. ยารักษาโรคกลากเกลื้อนและน้ำกัดเท้า จำนวน 10,000 หลอด
2. มุ้ง จำนวน 400 หลัง
3. ผ้านวมสำหรับรองนอน จำนวน 400 ผืน
4. ผ้าห่ม จำนวน 1,200 ผืน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 - 19 กันยายน 2562

FacebookTwitter
Follow @twitterapi