เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โทร.8199

 

 

 

สนับสนุนยาชุดตำราหลวงให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 560 ชุด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยผากและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พ.ต.ต.หญิง ประทานพร  บำรุงนา เป็นผู้รับมอบ

 

สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ชมชรมจักรยานองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมสังคม

องค์การเภสัชกรรมได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ชมรมจักรยานองค์การเภสัชกรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมสังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย ยาบรรเทาอาการปวด ยาแก้ไอน้ำดำ ยาบรรเทาอาการปวดสำหรับเด็ก ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยาทาแก้ผดผื่นคัน อุปกรณ์ทำแผล ผ้าปิดจมูก และแอลกอฮอล์

 

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท และของรางวัลต่าง ๆ แก่เทศบาตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล”

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล” โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

หน้า 5 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi