เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อดีตผู้ปฎิบัติงานได้มีโอกาสมาพบปะกับเพื่อนร่วมงานในอดีตและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของอดีตผู้ปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจเอกซ์เรย์ปอด การบรรยายเรื่อง สร้าสุขให้ชีวิต พิชิตสุขภาพดี โดย อาจารย์พนม ปีย์เจริญ การบรรยายเรื่อง การใช้สมุนไพร โดย เภสัชกรพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และกิจกรรมสันทนาการ มีอดีตผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกว่า 200 คน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi