สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมนำโดย ภญ.ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรม "สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561" ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมถึงสนับสนุนก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ชาม เพื่อเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนยาตำราหลวง จำนวน 200 ชุด แจกผู้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi