เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โทร.8199

 

 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi