สนับสนุนยาชุดตำราหลวงให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 560 ชุด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยผากและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พ.ต.ต.หญิง ประทานพร  บำรุงนา เป็นผู้รับมอบ

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi