องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท และของรางวัลต่าง ๆ แก่เทศบาตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

FacebookTwitter
Follow @twitterapi