ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 700 ชุด

       ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

FacebookTwitter
Follow @twitterapi