ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดยังชีพพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือน ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 900 ชุด และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 ชุด 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi