วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

FacebookTwitter
Follow @twitterapi