แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ 2561 

<<<<กดดาวน์โหลดที่นี่>>>>

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 700 ชุด

       ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดยังชีพพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือน ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 900 ชุด และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 ชุด 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

More Articles...

หน้า 1 จาก 4

FacebookTwitter
Follow @twitterapi