มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ภญ. วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จำนวน 50,000 บาท โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะใช้ถนนภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเป็นเส้นทางการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi